Aeroportet

Këtu gjeni informatat dhe webfaqet e aeroporteve të poshtë shenuar.

Aeroporti Nr. Telefonit

Orari i fluturimeve

Orari i aterimeve
Düsseldorf + 49 211 - 42 10 Fluturimet Aterimet 
Köln / Bonn + 49 2203 - 40 40 01 Fluturimet Aterimet 

Dortmund

+ 49 231 - 92 13 01 Fluturimet Aterimet 
Frankfurt + 49 69 - 69 00 Fluturimet Aterimet  
Stuttgart + 49 711 - 94 80 Fluturimet Aterimet 
Hamburg + 49 40 - 50 75 0 Fluturimet Aterimet 
Hannover + 49 511 - 97 70 Fluturimet Aterimet 
München + 49 89 - 97 50 0 Fluturimet Aterimet 
Prishtinë + 49 38 - 54 89 00 Fluturimet Aterimet 
Tiranë + 355 - 42 381 800 Fluturimet Aterimet 
Shkupë + 389 - 23 14 83 00 Fluturimet Aterimet 
Ohër + 389 - 46 25 28 0 Fluturimet Aterimet
Sarajevë + 387 - 33 28 91 00 Fluturimet Aterimet