Këtu keni mundësin të Rezervoni pushimet e juaja!

Dëshironi të bëni kerkesë për rezervim, për tiket njëdrejtimëshe apo kthyese?

 

Zgjidhni aeroportin e nisjes, vendin se ku dëshironi të udhëtoni dhe daten e fluturimit.

 

Ju lutemi plotësoni të gjitha fushat e formularit të mëposhtëm, deklaroni numrin e sakt të pasagjerve, adresen dhe numrin e telefonit ku mundemi te ju kontaktojm. Formularet jo të plotë nuk përpunohen fare.

 

Keni kujdes gjat rezervimit në moshën e pasagjerëve, sipas rregullave të qarkullimit ajror vlejnë këto përkufizime:

 

(ADT) - Të rritur janë të gjith se kan mbi 12 vjet.

(CHD) - Femijët e moshës prej 2 deri 11 vjet.

(INF) - Foshnjet prej 0 deri në 2 vjet

 

Vërejtje: Tarifa (INF) - Foshnje vlen vetëm nëse foshnja juaj në datën e shkuarjes dhe të kthimit nuk e ka tejkaluar rregullën 24-mujore. Së paku 48 orë para mbushjes së moshës 2 vjeqare duhet te kryhet fluturimi, pas këti afati vlen tarifa CHD (Fëmijë).